Harmonogram IX edycji RYSIA

Lista startowa została uzupełniona o numery startowe i godziny startu poszczególnych drużyn. Poniżej zamieszczamy Harmonogram IX edycji RYSIA:

HARMONOGRAM IMPREZY
MIEJSCE: ZAPLECZE GOKIS W KĄTACH WROCŁAWSKICH, UL. ZWYCIĘSTWA 23

28.08.2021 r
OD 16:00 – KONCERT ZESPOŁU TSA (SCENA PRZY GOKIS)
16:30 – ODPRAWA KIEROWNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW KONTROLNYCH
17:00 – OTWARCIE BIURA ZAWODÓW I REJESTRACJI
19:00 – OFICJALNE ROZPOCZĘCIE IMPREZY, START PIERWSZEJ DRUŻYNY PIESZEJ

DRUŻYNY WYRUSZAJĄ CO 3 MINUTY DO WSKAZANYCH NA KARCIE STARTOWEJ PUNKTÓW KONTROLNYCH

20:09 – START OSTATNIEJ DRUŻYNY PIESZEJ
22:00 – START PIERWSZEJ DRUŻYNY ROWEROWEJ

DRUŻYNY WYRUSZAJĄ CO 3 MINUTY DO WSKAZANYCH NA KARCIE STARTOWEJ PUNKTÓW KONTROLNYCH

22:51 – START OSTATNIEJ DRUŻYNY ROWEROWEJ

29.08.2021 r.
4:51 – OSTATECZNY CZAS POWROTU OSTATNIEJ DRUŻYNY ROWEROWEJ
8:09 – OSTATECZNY CZAS POWROTU OSTATNIEJ DRUŻYNY PIESZEJ
OD 8:30 – WYDAWANIE ŚNIADANIA DLA UCZESTNIKÓW
10:00 – PODSUMOWANIE IMPREZY, UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD
11:00 – ZAKOŃCZENIE IMPREZY