Organizatorzy

ZARZĄD TERENOWY NSZZFiPW PRZY ZAKŁADZIE KARNYM NR 2 WE WROCŁAWIU
FUNKCJONARIUSZE ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO ARESZTU ŚLEDCZEGO WE WROCŁAWIU
GRUPA SEMPER PARATI
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KĄTACH WROCŁAWSKICH