Harmonogram V edycji RYSIA

Lista startowa została uzupełniona o numery startowe i godziny startu poszczególnych drużyn. Poniżej zamieszczamy Harmonogram V edycji RYSIA:

HARMONOGRAM IMPREZY

MIEJSCE: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA GOKIS W KĄTACH WROCŁAWSKICH, UL. BRZOZOWA 4

28.05.2016 r.
16:30 – ODPRAWA KIEROWNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW KONTROLNYCH
17:30 – OTWARCIE BIURA ZAWODÓW I REJESTRACJI
19:00 – OFICJALNE ROZPOCZĘCIE IMPREZY, START PIERWSZEJ DRUŻYNY PIESZEJ

DRUŻYNY WYRUSZAJĄ CO 2 MINUTY DO WSKAZANYCH NA KARCIE STARTOWEJ PUNKTÓW KONTROLNYCH

21:10 – START OSTATNIEJ DRUZYNY PIESZEJ
22:00 – START PIERSZWEJ DRUŻYNY ROWEROWEJ

DRUŻYNY WYRUSZAJĄ CO 5 MINUT DO WSKAZANYCH NA KARCIE STARTOWEJ PUNKTÓW KONTROLNYCH

22:25 – START OSTATNIEJ DRUŻYNY ROWEROWEJ

29.05.2016 r.
4:25 – OSTATECZNY CZAS POWROTU OSTATNIEJ DRUŻYNY ROWEROWEJ
9:10 – OSTATECZNY CZAS POWROTU OSTATNIEJ DRUŻYNY PIESZEJ
11:00 – PODSUMOWANIE IMPREZY, UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD
12:00 – ZAKOŃCZENIE IMPREZY