Harmonogram VI edycji RYSIA

Lista startowa została uzupełniona o numery startowe i godziny startu poszczególnych drużyn. Poniżej zamieszczamy Harmonogram VI edycji RYSIA:

HARMONOGRAM IMPREZY
MIEJSCE: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA GOKIS W KĄTACH WROCŁAWSKICH, UL. BRZOZOWA 4

06.05.2017 r.
16:00 – ODPRAWA KIEROWNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW KONTROLNYCH
17:00 – OTWARCIE BIURA ZAWODÓW I REJESTRACJI
19:00 – OFICJALNE ROZPOCZĘCIE IMPREZY, START PIERWSZEJ DRUŻYNY PIESZEJ

DRUŻYNY WYRUSZAJĄ CO 3 MINUTY DO WSKAZANYCH NA KARCIE STARTOWEJ PUNKTÓW KONTROLNYCH

20:30 – START OSTATNIEJ DRUŻYNY PIESZEJ
22:00 – START PIERWSZEJ DRUŻYNY ROWEROWEJ

DRUŻYNY WYRUSZAJĄ CO 3 MINUT DO WSKAZANYCH NA KARCIE STARTOWEJ PUNKTÓW KONTROLNYCH

22:57 – START OSTATNIEJ DRUŻYNY ROWEROWEJ

07.05.2017 r.
4:57 – OSTATECZNY CZAS POWROTU OSTATNIEJ DRUŻYNY ROWEROWEJ
8:30 – OSTATECZNY CZAS POWROTU OSTATNIEJ DRUŻYNY PIESZEJ
9:30-10:30 – WYDAWANIE ŚNIADANIA DLA UCZESTNIKÓW
11:15 – PODSUMOWANIE IMPREZY, UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD
12:00 – ZAKOŃCZENIE IMPREZY