Facebook

Kątywrocławskie24 to portal o charakterze informacyjno - opiniotwórczym. Głównym mottem naszej strony jest być "zawsze na bieżąco" z naszymi Mieszkańcami i Czytelnikami. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami i liczymy na to ,że z każdym dniem będzie nas coraz więcej.
Forum Służby Więziennej (wcześniej Forum Penitencjarne) to ukazujący się od 1998 r. miesięcznik poświęcony sprawom kadry więziennej, adresowany do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Zakres tematyczny obejmuje kwestie informacyjno-poradnicze dotyczące realizacji zadań więziennictwa, pracy penitencjarnej, uregulowań w odniesieniu do obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy oraz orzecznictwa i praw osadzonych, szkoleń, zdrowia, współpracy z innymi środowiskami i organizacjami. Na łamach pojawiają się tematy dotyczące problemów i zagrożeń, na jakie narażeni są funkcjonariusze w trakcie służby. Prezentowane są też sylwetki związanych ze służbą osób, które opowiadają o swojej pracy, jak również o pozasłużbowych pasjach – społecznych, sportowych, kulturalnych. Powstaje w ten sposób obraz więziennictwa jako formacji skupiającej osoby dobrze wykształcone, przygotowane do wypełniania swoich zadań, potrafiące jednocześnie odnajdować się w innych dziedzinach życia.